مجموعه نمایشگاه های جهانی رمزنگار

برگزاری نمایشگاه به صورت متداول با مشکلات انبوهی همراه است. مشکلاتی مثل آماده سازی سالن، محوطه، دکوراسیون و چیدمان غرفه، ایجاد امکانات جانبی نمایشگاه و مهمتر از همه صرف وقت برای برگزاری و برچیدن غرفه و نمایشگاه.
مدت کم زمان برگزاری و امکان بازدید در یک شهر یا صرف وقت و هزینه قابل توجه و شلوغی نمایشگاه مواردی هستند که برگزار کننده، مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان را از هدف خویش دور می سازند و بازده اقتصادی و تبلیغاتی نمایشگاه با هزینه صرف شده تطابق نخواهد داشت. نمایشگاه دیجیتال (مجازی) تمام محسنات نمایشگاه فیزیکی منهای معایب آن را داراست و مهمترین مزیت های آن عدم محدودیت مکان و زمان و هزینه بسیار کم آن می باشد.
با پیشرفت شگفت انگیز علم و تکنیک، نمایشگاه های دیجیتال جایگزین نمایشگاه های فیزیکی متداول گردیده و بهره وری بهتری را خواهد داشت. این پدیده در کشورهای پیشرفته بخوبی مورد بهره برداری واقع شده بصورتی که بیش از ۷۵% خرید و فروش از طریق نمایشگاه و سایتهای مجازی و اینترنتی انجام می پذیرد.

 

 


نرم افزار مدیریت مشارکت در نمایشگاه

غالب مشارکت کنندگان در نمایشگاههای ایران پس از برگزاری به نسبت هزینه و وقتی که صرف نموده اند باز خورد مناسب را نداشته و ناراضی اند. علت آنکه هنوز ما مثل نمایشگاه بین المللی ۱۳۴۸ تهران (اولین نمایشگاه با حضور ۳۳ کشور) در نمایشگاهها مشارکت می کنیم
فقط غرفه سازی ما بسیار زیبا تر شده است . ولی از جهت علم نمایشگاهی متاسفانه پیشرفتی نداشته و هم آهنگ با نمایشگاههای مشابه خارجی نیستیم
جهت نمایشگاههای بعدی نرم افزار جامع مشارکت در نمایشگاه تقدیم می شود که گواهی تایید فنی از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور را اخذ نموده و همچنین در مرکز توسعه فن آوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد نیز ثبت گردیده است
این نرم افزار جهت مدیریت امور قبل از شروع نمایشگاه، امور طول برگزاری و امور پس از آن و اخذ گزارشات فنی لازم می باشد و مشارکت در نمایشگاه را به شکلی علمی و امروزی با برآیند مطلوب موجب خواهد شد.غالب مشارکت کنندگان در نمایشگاههای ایران پس از برگزاری به نسبت هزینه و وقتی که صرف نموده اند باز خورد مناسب را نداشته و ناراضی اند. علت آنکه هنوز ما مثل نمایشگاه بین المللی ۱۳۴۸ تهران (اولین نمایشگاه با حضور ۳۳ کشور) در نمایشگاهها مشارکت می کنیم
فقط غرفه سازی ما بسیار زیبا تر شده است . ولی از جهت علم نمایشگاهی متاسفانه پیشرفتی نداشته و هم آهنگ با نمایشگاههای مشابه خارجی نیستیم
جهت نمایشگاههای بعدی نرم افزار جامع مشارکت در نمایشگاه تقدیم می شود که گواهی تایید فنی از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور را اخذ نموده و همچنین در مرکز توسعه فن آوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد نیز ثبت گردیده است
این نرم افزار جهت مدیریت امور قبل از شروع نمایشگاه، امور طول برگزاری و امور پس از آن و اخذ گزارشات فنی لازم می باشد و مشارکت در نمایشگاه را به شکلی علمی و امروزی با برآیند مطلوب موجب خواهد شد

دانلود رایگان نرم افزار مشارکت در نمایشگاه